OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

INTERNETOVÁ REKLAMA

 

AKO POŽIADAŤ O REKLAMU ZDARMA

 • o účasť v tomto programe je treba zažiadať odoslaním emailu na adresu internetovareklama@wbl.sk
 • do predmetu správy napíšte reklama zdarma
 • v prílohe zašlite súbor (reklamný banner - obrázok vo formáte jpg, gif, bmp...), ktorý sa má zobrazovať
 • rozmer obrázku musí byť maximálne 120 x 90 pixelov, v opačnom prípade bude žiadosť zamietnutá
 • nezabudnite do emailu uviesť adresu stránky, na ktorú bude reklama odkazovať, napr. www.internetovareklama.wbl.sk
 • ak si želáte aby sa po prejdení kurzorom cez Vašu reklamu zobrail krátky text s bližšou chrakteristikou, uveďte ho prosím v žiadosti (Príklad: "krátky text - Lacný eshop s oblečením").
   

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO PROGRAMU

Do programu nebudú zaradené reklamy, ktoré budú odkazovať na :

 • stránky v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku
 • stránky obsahujúce sex, pornografiu, či inak nevhodný obsah
 • nefunkčné stránky, stránky vo výstavbe, alebo stránky bez akéhokoľvek obsahu
 • stránky obsahujúce škodlivý software
 • stránky, ktoré už sú aktuálne zobrazované - duplicita

Všeobecné podmienky:

 • služba je po splnení podmienok pre zaradenie prevádzkovaná úplne zdarma
 • v prípade potreby si prevázkovateľ vyhradzuje právo upraviť/preformátovať zaslaný obrázok do vhodného rozmeru
 • nie je možné žiadať akékoľvek odškodnenie v prípade nefunkčnosti, alebo iných problémoch spojených s využívaním tejto služby
 • ak si želáte svoju účasť zrušiť, je treba o to požiadať emailom a vaša reklama bude bezodkladne ostránená
 • služba môže byť kedykoľvek bez upozornenia zmenená, pozastavená, alebo zrušená
 • požiadaním o umiestnenie reklamy zdarma súhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami

AKO BUDE SLUŽBA PRACOVAŤ

 • na stránke je umiestnených 30 pozícií pre reklamu zdarma, pričom jedna pozícia bude vždy prázdna
 • každý deň bude voľná pozícia nahradená novou reklamou
 • voľná pozícia sa presunie o jedno logické miesto ďalej, a to tak, že sa ostráni jedna najstaršia reklama
 • v prípade veľkého záujmu o umiestnenie reklamy budú tieto zaradené na čakaciu listinu
 • týmto spôsobom dosiahnete zobrazenie svojej reklamy na minimálne 29 dní úplne zdrama
 • po skončení reklamnej kampane máte možnosť opäť požiadať o zaradenie do programu

 

hlavná stránka